Publikasjoner

Finn publikasjon

Kognitiv atferdsmodifikasjon i behandling av seksualovergripere - Behandlingsmål og teoretisk rasjonale

TemaNord . 2000:547 | 2000