Publikasjoner

Finn publikasjon

Stål Bjørkly Maria Knutzen Astrid Furre Leiv Sandvik

Innsamling og analyse av data om bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i det psykiske helsevernet for voksne i 2009

Oslo. Kompetansesenterets Rapport 2011-1, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Helse Sør-Øst | 2011

Sammendrag

Denne rapporten omfatter innhentede data om bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming for driftsåret 2009 i

psykisk helsevern for voksne. Lignende undersøkelser er gjort 4 ganger tidligere. Totalt ble det fattet 10939 vedtak

om bruk av tvangsmidler og skjerming i forhold til 2432 pasienter. Vedtak om bruk av farmakologiske tvangsmidler

ble fattet 1875 ganger overfor 712 pasienter med et gjennomsnittlig antall vedtak på 2.63 per pasient. Mekaniske

tvangsmidler ble vedtatt brukt 4426 ganger, i forhold til 1065 pasienter med en median varighet på 3.25 timer per

vedtak. Tilsvarende tall for isolering var: 269 vedtak overfor 114 pasienter og en median varighet på 0.53 time;

kortvarig fastholding:1680 vedtak overfor 574 pasienter og en median varighet på 0.17 timer; og skjerming: 2689

vedtak overfor 1406 pasienter og en median varighet på 139.5 timer. Sammenligninger med forekomst og varighet

fra tidligere studier må gjøres med forbehold siden en ikke med sikkerhet vet at datainnsamlingsmetodene er

sammenlignbare. Et annet viktig funn er at en har behov for en kontinuerlig oppdatert nasjonal oversikt over enheter

og avdelinger i psykisk helsevern for voksne som bruker tvangsmidler og skjerming.