Publikasjoner

Finn publikasjon

Maria Knutzen Stål Bjørkly Martin Bjørnstad Leiv Sandvik

Bruk av tvangsmidler og vedtak om skjerming i psykisk helsevern i 2012

Helsedirektoratet.no. | 2015

Sammendrag

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helse Sør-Øst fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å kartlegge bruken av tvangsmidler og skjerming i det psykiske
helsevernet for voksne 2012. Dette er en oppfølging av tilsvarende kartlegging i 2009. I mangel av elektronisk innrapporteringssystem som sikrer komplette data på vedtak om tvangsmiddelbruk og skjerming, var det nødvendig å gjøre bruk av en manuell metode som besto i å få tilsendt anonymiserte kopier av alle håndskrevne tvangsmiddel- og skjermingsprotokoller fra 2012. Dataene ble kodet i en spesielt designet database før de ble overført til SPSS for statistisk analyse.

ISBN 978-82-473-0035-0