Publikasjoner

Finn publikasjon

Helse og helsetjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming før og etter ansvarsreformen

Tidsskrift for Den Norske Lægeforening. Vol 3, 357-361 |