Publikasjoner

Finn publikasjon

Forskningsbasert kunnskap om partnerdrap. En systematisk litteraturgjennomgang.

Rapport 2011-2, ISBN 978-82-8227-017-5. Oppdragsgiver: Justis – og politidepartementet. | 2011