Publikasjoner

Finn publikasjon

”Fanger i sikkerhetscelle – en utfordring”.

Tidsskrift for den Norske Lægeforening. 2003; 123:1844-6 | 2003

Sammendrag

Bakgrunn. Hvert år overføres 25 - 30 innsatte menn i Oslo fengsel til isolasjon i sikkerhetscelle for å hindre skade på person, betydelig skade på eiendom eller alvorlig forstyrrelse av sikkerheten i anstalten. Overføringen oppleves ofte som traumatisk og nedverdigende.

Materiale og metode. 30 innsatte menn i sikkerhetscelle ble sammenliknet med 30 tilfeldig utvalgte menn som var henvist til den psykiatriske helsetjenesten i fengselet og som ikke hadde hatt opphold i sikkerhetscelle. Innsatte i sikkerhetscelle med tidligere kontakt med psykiatrisk fagteam ble sammenliknet med dem som ikke hadde hatt slik kontakt.

Resultater. Innsatte i sikkerhetscelle var ilagt flere restriksjoner og hadde flere tidligere opphold i psykiatriske døgninstitusjoner enn innsatte som ikke hadde hatt opphold i sikkerhetscelle. Innsatte i sikkerhetscelle som tidligere hadde hatt kontakt med psykiatrisk fagteam, var mer belastet enn de som ikke hadde hatt slik kontakt. Begge grupper hadde betydelige rusproblemer.

Fortolkning. Innsatte i sikkerhetscelle er en utfordring for både fengselsbetjenter og helsepersonell.