Publikasjoner

Finn publikasjon

Etterkontroll av reglene om strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner og forvaring

Justisdepartementets rapportserie. Publikasjonskode: G-0400B | 2006