Publikasjoner

Finn publikasjon

ERM i VG

VG Helg. | 2013

Sammendrag

VG hadde en reportasje om ERM i lørdagsbilaget 8. juli. Reportasjen har hovedfokus på et case. Utelatt fra VGs reportasje er identifiserbare kjennetegn av offer.

Redigering er gjort av av Gunnar Eidhammer.

VG har godkjent publiseringen.