Publikasjoner

Finn publikasjon

Comparison of forensic psychiatry in Scandinavia

The Nordic Psychiatrist. Vol 1, nr 1 | 2012

Sammendrag

Denne artikkelen sammnenliknger på en kortfattet måte de Skandinaviske landenes rettspsykiatri  mhp lovverk, organisering og metodikk/praksis