Publikasjoner

Finn publikasjon

Bruk av tvangsmidler i psykiatrisk akuttavdeling årene 1994 -1999. Høsten 2001. Hovedoppgave

Det medisinske fakultet, Seksjon for helsefag, UiO. (2002. rev. utgave).. | 2001