Publikasjoner

Finn publikasjon

Behandlingsprosessen og mennenes utvikling evaluert av mennene og de kvinnene som er utsatt for volden. I M. Råkil(red) Menns vold mot kvinner. Behandlingserfaringer og kunnskapsstatus

Universitetsforlaget. pp.129-145 | 2002