Publikasjoner

Finn publikasjon

Assessing the Risk of Violence: Development and Validation of the Brøset Violence Checklist

Thesis for the Degree of Doctor Philosophiae. | 2008