Publikasjoner

Finn publikasjon

Alvorlig sinnslidende i fengsel - noe må gjøres

Tidsskr Nor Laegeforen. Volum 131: s.668 | 2011

Sammendrag

Analyse av grunner til, og bedringsmuligheter for et altfor stort antall innsatte med mer eller mindre aktiv psykotisk tilstand