Publikasjoner

Finn publikasjon

Tvangsmiddelbruk er ikke behandling

s.19-29. I Boken: Det sårbare mennesket. Nilsen L, Kautzman Bjøro KL, Wego E og Schou Bredal (red.). Hertervig Forlag. 2010.. | 2010