Bannerbilde, illustrativt

Velkommen til SIFER

SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og  rettspsykiatri. Våre regionale kompetansesentre er lokalisert i Bergen (Helse Vest), Oslo (Helse Sør-Øst) og Trondheim (Helse Midt og Nord).

Kompetansesentrene forsker og driver fagutvikling på et høyt internasjonalt nivå. Vi bygger opp og sprer kompetanse innen sikkerhets-, fengsels- og  rettspsykiatri, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

SIFER har et nært og formelt samarbeid med helsedirektoratet, justis- og politimyndigheter, brukerorganisasjoner, høyskoler, universitet og kriminalomsorgen. Vi organiserer en etterutdanning i rettspsykiatri for psykiatere og psykologer, og underviser blant annet for allmennpsykiatrien og for fengselsvesen.

De tre kompetansesentrene har til sammen 38 årsverk som inkluderer blant annet 11 professorer og over 26 medarbeidere med doktorgradskompetanse.

Vi samarbeider nært med fagmiljøer internasjonalt, og har også ledende verv i internasjonale organisasjoner og nettverk.

Oppgaver nasjonalt

  • Nasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter.
  • Å styrke det rettspsykiatrisk arbeidet, blant annet ved å undervise i sakkyndigarbeid.
  • Å styrke det nasjonale forsknings- og utviklingsarbeidet innen tvang, sedelighetsproblematikk, risikovurdering og risikohåndtering.
  • Å samarbeide med internasjonale fagmiljøer.

Oppgaver regionalt

  • Å ivareta fagområdene sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i helseregionene.
  • Å bygge opp og spre kompetanse regionalt. Forskning og fagutvikling knyttet til de tre fagområdene.
  • Å drive klinisk aktivitet i prosjektsammenheng.
  • Å samarbeide med regionale og lokale sikkerhetsavdelinger.