Nyheter

Utlysning, Psykolog, 2 årig prosjektstilling

Kreativ psykolog søkes til SELFI-prosjektet! Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (SIFER) ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø søker kreativ psykolog til SELFI prosjektet.

Vi søker psykolog til SELFI-prosjektet (selvhjelp for innsatte), et prosjekt for utvikling av veiledet selvhjelp mot psykiske plager til innsatte i nordnorske fengsler. Prosjektet skal bl.a. utforme selvhjelpsmateriell for innsatte og utdanne fengselshelsetjenesten i bruk av slikt materiell.

Prosjektstillingen har to års varighet og er underlagt KPS/SIFER Nord, regionalt kompetansesenter for sikkerhet-, fengsels- og rettspsykiatri ved Psykisk helse- og rusklinikken, UNN Tromsø.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Normalarbeidstid (dagtid).

Arbeidsoppgaver

 • I samarbeid med andre ansatte, inkl. psykologspesialist, ved KPS/SIFER Nord vil arbeidsoppgavene kunne være:
 • Kartlegging og systematisering av innsattes opplevelse av psykiske vansker i fengsel med tanke på utforming av selvhjelpsmateriell.
 • Samarbeide med innsatte, fengselshelsetjeneste og grafisk designer for å utforme selvhjelpshefter rettet mot psykiske plager hos innsatte.
 • Organisere kurs og seminarer i veiledet selvhjelp for ansatte i fengselshelsetjenesten.
 • Samle informasjon/data for rapportering og evaluering.
 • Annet utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

Du må ha autorisasjon som psykolog.

Vi søker en person som:

 • har grunnleggende forståelse av kognitiv atferdsterapi
 • ser på brukermedvirkning som en sentral verdi i fagutviklingsarbeid
 • kan arbeide selvstendig og målrettet
 • er kreativ og har gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et fagfelt i utvikling
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Lønn etter gjeldende regulativ

Kontaktinformasjon

Line Elisabeth Solbakken, Psykologspesialist; tilf: 91879896, line.elisabeth.solbakken@unn.no
Erlend Bugge, Enhetsleder; tlf 40510007

Arbeidssted

Åsgårdvegen 40
9016 Tromsø

Les mer om stillingen / Søk på stillingen:  Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Referansenr.:4102277384
Stillingsprosent: 100%
Startdato: 01.10.2019
Søknadsfrist: 01.08.2019

Eksterne lenker:

Sist oppdatert den 3. July 2019 av Steffen Stamnes