Nyheter

St.Olav: §167 ved RSA Brøset

Rettspsykiatrisk døgnobservasjon på Brøset observerer mennesker som er siktet for å ha utført alvorlige kriminelle handlinger. Målet er å gi dem en rettferdig rettssak

På St.Olavs hospital, Regional sikkerhetsavdeling har noen av de ansatte et helt spesielt ansvar. 24 timer i døgnet følger de med på én person; en person som er siktet for en kriminell handling, og som er sendt hit av retten for å holdes under nøye observasjon.

Legene, psykologene og helsepersonellet i sengepostene som har ansvaret for den antatte gjerningspersonen, har gått ut av sin vanlige rolle som behandlere, og inn i norsk domstol sin tjeneste.

Vi har ett mål for øye, nemlig å bidra til en rettferdig rettsak, sier Ragnhild Johansen, avdelingssjef for Rettspsykiatrisk døgnobservasjon.

Les mer: StOlav.no

Sist oppdatert den 13. October 2018 av Christian Lauvrud