Nyheter

Fagkonferanse og jubileum - Sinnemestring 20 år

En fagkonferanse om vold i nære relasjoner arrangeres 5.-6. desember 2018 ved Scandic Hell Hotell

St. Olavs Hospital avdeling Brøset Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri samarbeider med Helsedirektoratet og RVTS for å implementere Sinnemestring Brøset Modellen (SBM) nasjonalt. SBM er et av tiltakene i Regjeringens handlingsplan « Et liv uten vold 2014 – 2017» og mange offentlige tjenester har opprettet behandligstilbud til voldsutøvende menn, kvinner og ungdom.

SBM startet som et prosjekt i 1998 ved Brøset Sykehus som et tilbud til voldsutøvere i nære relasjoner og basert på kognitiv terapi.

Inntil i dag er nesten 450 terapeuter utdannet i modellen.

Sett av datoen 5. og 6. desember 2018 til fagkonferanse og julileum ved Scandic Hell Hotell, Værnes

Les mer om SBM på www.sinnemestring.no

Sist oppdatert den 8. June 2018 av Christian Lauvrud