Nyheter

Sikkerhetsseminaret 2019

Sikkerhetsseminaret 2019 er lagt til Ibsenhuset i Skien den 4.-5.september. Arrangør i år er  Sykehuset Telemark. Velkommen!

Sikkerhetsseminaret er en årlig tradisjon hvor hovedfokus er å belyse fagfeltet sikkerhets-fengsels og rettspsykiatri. Årets seminar har tittelen «Endringer i Sikkerhetspsykiatrien». Vi har samlet flere av landets fremste fagpersoner for å belyse utfordringene vi står overfor. Vi ser at flere blir dømt til behandling samtidig som det er begrensede ressurser og prioriteringer i kommuner, helseforetak og i kriminalomsorgen. Dette utfordringsbildet ønsker vi å belyse gjennom Sikkerhetsseminaret 2019.


Fagprogrammet 

Dag 1

Psykisk helsevern mellom custody og treatment, Nye utfordringer i sikkerhetspsykiatrien med Aslak Syse

Musikkterapi med Kjetil Valldal

Sårbarhetsanalyse, risikoscenarier og risikohåndtering med Stål Bjørkly

Pårørendeerfaring

Bygg og Sikkerhet  med Knut H. Bergsland

 

Dag 2

Helsevesenets ansvar for kriminalitetsvern med Øyvind Holst

Overføring av sikkerhetspasienter til kommunene med Randi Rosenqvist

Kommunal helsetjeneste og sikkerhetspasienter med Erik Nordberg

Recovery i sikkerhetspsykiatri med Mette Senneset

Partnervold/ Vold i nære relasjoner med Asle M. Sandvik

 

Les mer om seminaret og meld deg på med å følge denne linken.

Sist oppdatert den 6. August 2019 av Steffen Stamnes