Nyheter

Rettspsykiatrisk Forum

Rettspsykiatrisk forum inviterer til forummøte onsdag 13. februar 2013 kl. 17.00 - 19.30 i Statens hus i Trondheim, Auditoriet. Tema: ”Rettspsykiatri – veien videre … ?”

Rettspsykiatrisk forum inviterer til forummøte

onsdag 13.februar 2013 kl.17.00-19.30 i Statens hus i Trondheim, Auditoriet

Tema: ”Rettspsykiatri – veien videre … ?”

Ordstyrer:
Gunnar Greger Hagen, lagmann

Innledere:

Pål Grøndal, psykologspesialist, Ph.d:
"Hvordan bør de sakkyndige jobbe i fremtiden?"

Karl Heinrik Melle, psyk.gr. DRK, avd.sjef Brøset:
"Om sakkyndige og den rettsmedisinske kommisjonens fremtid"

Tor Langbach, direktør Domstoladministrasjonen:
"Om fremtiden til sakkyndigheten og rettspsykiatrien"

Les mer

Sist oppdatert den 24. April 2013 av Christian Lauvrud