Nyheter

MAP -  Testfase

MAP et nytt opplæringsprogram for forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk innen psykisk helsevern. Dette testes nå ut, og du kan delta.  

Siden 2014 har det pågått et omfattende arbeid med å utarbeide et nytt opplæringsprogram for forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk. Dette prosjektet har fått navnet MAP (Møte med aggresjon og voldsproblematikk i psykisk helsevern). Hensikten med prosjektet har vært å utarbeide en standardisert, kunnskapsbasert og kvalitetssikret opplæring av ansatte relatert til denne problematikken. MAP har vært et samarbeidsprosjekt mellom SIFER-nettverket, de tre regionale sikkerhetsavdelingene, Helse Stavanger og Helse Fonna (se vedlagt organisasjonskart).

Målsetningen til MAP:

  • Forebygge aggresjon og vold
  • Forebygge på tidligst mulig nivå
  • Ivareta gode relasjoner
  • Redusere grad av utrygghet
  • Unngå skader
  • Redusere bruk av makt og tvang
  • Læring

MAP består av ti kapitler som kan formidles som en helhet (grunnkurset) eller formidles som enkeltstående, selvstendige moduler:

Kap.1: Aggresjonsforståelse
Kap.2: Voldsrisikovurdering og håndtering
Kap.3: Voldsforebygging
Kap.4: Forebyggende kommunikasjon
Kap.5: De-eskalering
Kap.6: Selvregulering
Kap.7: Samhandling
Kap.8: Håndteringsstrategier i kritiske situasjoner
Kap.9: Fysiske teknikker
Kap.10: Etterarbeid

MAP nærmer seg nå ferdigstilling og denne våren er avsatt til å evaluere og teste ut produktet før implementering igangsettes oktober 2019.

I forbindelse med uttestingen inviteres nå fagpersoner, brukerorganisasjoner og andre relevante interessenter til å delta på MAP pilot.

Det vil bli satt opp tre pilotkurs i tre ulike byer:

  • 5.-6.mars (Trondheim)
  • 12.-13.mars (Bergen)
  • 21.-22.mars (Oslo)

Dersom du ønsker å delta, send påmelding til tasn@helse-bergen.no innen 15.02.19. Spesifiser i hvilken by du ønsker å delta på kurset. Ta også gjerne kontakt med prosjektleder per telefon på 97768535 ved øvrige spørsmål.

Til nedlasting:

Sist oppdatert den 5. February 2019 av Steffen Stamnes