Nyheter

Lansering B-SAFERv2

Invitasjon til lansering av Norsk oversettelse B-SAFERv2
-Brief Spousal Assault Form for the evaluation of RISK-
29. august 2018 kl 10-15
Scandic St.Olavs plass -Oslo

B-SAFER er en brukermanual for vurdering og håndtering av risiko for partnervold. Verktøyet er utviklet for bruk av politi, rettsvesen, kriminalomsorg og andre som jobber med vold i nære relasjoner.  B-SAFER er en kortversjon av SARA-V3.Første utgave av B-SAFER er tidligere oversatt til norsk, da kalt SARA:SV etter den svenske versjonen, og har blitt brukt av ulike aktører som jobber med vold i nære relasjoner.

Den nye versjonen er en redigert oversettelse av den originale kanadiske B-SAFER versjon 2 (utgitt i 2010). Redigeringen har bestått i at B-SAFER har blitt oppdatert i tråd med SARA-V3 (utgitt i 2015) for å sørge for en størst mulig grad av samsvar mellom verktøyene og for å oppdatere referanser. I tillegg er Barne-tillegget som er utarbeidet i forbindelse med den norske oversettelsen av SARA-V3 også tatt med i denne versjonen av B-SAFER.

Det er likevel slik at de som allerede har erfaring med SARA:SV i store trekk vil kjenne igjen innholdet i den nye oversettelsen av B-SAFER.

De som har stått for oversettelse og bearbeiding er Solveig K. B. Vatnar, Kine Knoph-Karlsen, Merete Berg Nesset og Asle Makoto Sandvik.

Til lanseringer kommer professor Stephen Hart som er en av opphavspersonene til B-SAFER (og SARA-V3, Patriark, HCR-20, SVR-20, RSVP og SAM). Han vil holde et innlegg om utviklingen av SARA og B-SAFER, samt en gjennomgang av forskningen som er gjort på de verktøyene.

Oversetterne vil ha et innlegg om oversettelsesarbeidet, om likheter og forskjeller mellom SARA:SV og den nye B-SAFER, og Barne-appendixet.

Vi har også invitert sentrale myndighetspersoner til å si noe risikovurdering av vold i nære relasjoner og hva som er planene fremover.

Et mer detaljert program vil bli annonserte nærmere opp mot lanseringen.
Alle deltakerne vil få en utgave av den norske oversettelsen av B-SAFER.

Onsdag 29 august
Scandic St.Olavs plass
(St.Olavsplass 1, 0165 Oslo)
kl 10-15.

Det er ingen deltakeravgift for lanseringen, men deltakere må melde seg på til forensic@helse-bergen.no
Her gjelder «først til mølla» prinsippet.

Velkommen!

Sist oppdatert den 27. June 2018 av Steffen Stamnes