Warning

Invalid argument supplied for foreach()

ee/EllisLab/ExpressionEngine/Library/Parser/Conditional/BooleanExpression.php, line 151 show details

Nyheter / SIFER

Nyheter

Kontaktmøte for Helseregion Sør-Øst 3. juni 2014

I år har vi valgt å slå sammen kontaktmøtene for våre tre fagretninger: Sikkerhets, fengsels og rettspsykiatri. Møtet er åpent for alle faggrupper som arbeider innenfor ett av disse feltene i Helse Sør-Øst. Påmelding innen 23. mai.

Som tidligere opplyst har vi i år valgt å slå sammen kontaktmøtene for våre tre fagretninger: Sikkerhets, fengsels og rettspsykiatri. Dette vil vi senere evaluere. Møtet er åpent for alle faggrupper som arbeider innenfor ett av disse feltene i Helse Sør-Øst. Kontaktmøtet er dermed både for 1. og 2. linjen i Fengselshelsetjenesten denne gang.
Siden vi i år har slått sammen alle tre kontaktmøtene, vil vi ikke ha den obligatoriske runden. På programmet har vi satt av tid til "Rikets tilstand". Her ønsker/ håper vi at noen av dere har problemstillinger, kasus etc, som er av interesse for forsamlingen. 

Påmeldingsfrist: 23. mai

Pris: 500 pr person

Program, påmelding og mer informasjon på denne siden

Sist oppdatert den 5. May 2014 av Martin Bjørnstad