Warning

Invalid argument supplied for foreach()

ee/EllisLab/ExpressionEngine/Library/Parser/Conditional/BooleanExpression.php, line 151 show details

Nyheter / SIFER

Nyheter

Aktørseminar om Reitgjerdets nedleggelse

Reitgjerdet var en kjent anstalt i Trondheim for "særlige vanskelige og farlige pasienter". Etter å ha vært i drift fra 1923 ble institusjonen tilslutt nedlagt i 1987 etter mye kritikk og skandaler. Det har senere blitt beskrevet som et historisk skille i norsk psykiatri.

Fra Michael 2010;7:375–81

"Reitgjerdet sykehus utenfor Trondheim var opprettet som pleieanstalt for spedalske i 1854, nedlagt 1914. I 1919 vedtok Stortinget at sykehuset skulle omorganiseres som asyl for særlig vanskelige og farlige sinnssyke. Etter hvert utviklet det seg her en rekke uheldige forhold vedrørende den medisinske og menneskelige håndteringen av pasientene. Det var vanskelig for utenverdenenen å få innsikt i dette, blant annet på grunn av taushetsplikt og andre juridiske hindre, men også fordi overvåkingsmekanismer som kontrollkommisjonene fungerte dårlig. I oktober 1978 reagerte lege og sivilarbeider Svein Solberg så sterkt på situasjonen at han hjalp en pasient å rømme for å få offentlighetens lys på forholdene. I mars 1979 ga han ut boken Rapport fra Reitgjerdet med en flengende kritikk. Dette førte til en bred debatt, nedsettelse av en undersøkelseskommisjon og at Stortinget tok opp saken i 1982, slik at Reitgjerdet sykehus ble nedlagt i 1987. Faglig sett representerer det som skjedde med Reitgjerdet et tidsskille i norsk psykiatris historie. Nedleggelsen av Reitgjerdet sykehus var derfor tema for det medisinhistoriske aktørseminaret ved Universitetet i Oslo 27. september 2010. En rekke av de ansvarlige, både for drift og kontroll av Reitgjerdet sykehus og for nedleggelsesprosessen, var tilstede, inklusive Svein Solberg – som det ble reist tiltale mot for det han gjorde."

Les hele gjengivelsen av aktørseminaret i Det norske Medicinske Selskab - Michael Quarterly 2010;7:382–527

Sist oppdatert den 3. February 2012 av Christian Lauvrud