Nyheter

  • MAP -  Testfase

    MAP et nytt opplæringsprogram for forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk innen psykisk helsevern. Dette testes nå ut, og du kan delta.  

    Les mer