Nyheter

  • Ny bok av Pål Grøndahl

    Sifer gratulerer Pål Grøndahl med utgivelsen av sin nye bok Om drap!

    Drapssaker blir ofte viet stor oppmerksomhet, og noen saker er både hjerteskjærende, grufulle og meningsløse.
    Stort sett gis publikum kun innsikt i enkeltsaker, og det store bildet uteblir. Da kan det lett danne seg myter og folklore om drap.

    Les mer