Nyheter

 • Nytt sikkerhetspsykiatrisk fagnettverk i Helse Sør-Øst

  Torsdag 25. oktober ble første møte i det nyetablerte fagnettverket i regi av Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helse Sør-Øst (KPS) avholdt i samarbeid med de sikkerhetspsykiatriske miljøene i Helse Sør-Øst.

  Les mer

 • Offisiell åpning av NERS

  Tirsdag 30. oktober 2018 åpner offisielt nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet

  Les mer

 • Oppnevning av partnerdrapsutvalg

  Regjeringen har i dag nedsatt et utvalg som skal gjennomgå saker med drap der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner. Hensikten er å avdekke om, i hvilken grad og eventuelt på hvilken måte det har forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparatets håndtering i forkant av disse sakene. Utvalget skal gi anbefalinger som kan bidra til at fremtidige tilfeller forebygges og forhindres.

  Les mer