Nyheter

  • Pål Hartvig runder av

    Etter 14 år på Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri på Gaustad, Oslo fratrer nå Pål sin stilling. Han har vært med siden starten da Pål og daværende leder for senteret, Bjørn Østberg, startet samarbeidet med å bygge opp senteret i år 2000.

    Les mer

  • NRK: Psykiatridømte slipper ikke ut

    Personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern blir værende på sykehus, selv om de er ferdigbehandlet. Årsaken er uklart regleverk og mangel på ressurser i kommunene skriver NRK etter intervju med overlege Karl Heinrik Melle

    Les mer