Nyheter

 • Få erfaring med risikovurdering og risikohåndtering

  Tre ganger i semesteret arrangeres det kurs/ hospitering i Sundsvall, der deltagerne gis anledning til å få praktisk erfaring med klinisk arbeid i risikovurdering og risikohåndtering.

  Les mer

 • Snart kommer VIVO II

  En tverrfaglig videreutdanning i behandling og risikohåndtering av vold hos mennesker med psykiske lidelser (VIVO II) starter til høsten.

  Les mer

 • Nytt fra TERMA

  Kompetansesenteret i sikkerhetspsykiatri i Bergen arrangerer en egen fagdag for organisasjoner som arbeider etter TERMA/Bergen modellen

  Les mer