Nyheter

  • Aktørseminar om Reitgjerdets nedleggelse

    Reitgjerdet var en kjent anstalt i Trondheim for "særlige vanskelige og farlige pasienter". Etter å ha vært i drift fra 1923 ble institusjonen tilslutt nedlagt i 1987 etter mye kritikk og skandaler. Det har senere blitt beskrevet som et historisk skille i norsk psykiatri.

    Les mer