Hva skjer

Voldsrisikovurdering av ungdom - Dagsseminar onsdag 17. april 2013
2013-04-17

Det blir hovedfokus på bruk av voldsrisikovurderingsinstrumentet SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth)

Sted:

Festsalen i bygg 10 på Gaustad i Oslo - Se kart og beliggenhet her
Seminaret kan også følges på videokonferanse, se lengre ned

Dato:
Onsdag 17. april 2013 - Kl. 09.00-15.00

Frist for påmelding:
Fredag 5. april 2013

Påmeldings-skjema:
kompetanse-senteret.no

Program:
Kl. 08.30 – 9.00 Kaffe og registrering

Kl. 09.00 Velkommen
Kl. 09.10 – 12.00 (inkl pauser) v/Kevin Douglas

  1.  Assessing Risk for Violence using Structured Professional Judgment: An Introduction to the SPJ Model
  2. The "Youth Psychopathy" Debate: Facts and Fictions
  3. Overview of the SAVRY: Structured Assessment of Violence Risk in Youth

Kl. 12.00 – 12.45 Lunsj
Kl. 12.45 – 14.30 (inkl pauser): Erfaringer ved bruk av SAVRY inkludert case v/ Evy Ann Trang Grønbech og Kjell Olav Tømmerås, BUP Lian, St. Olavs Hospital
Kl. 14.30 – 15.00 Prosjekt: Utredning av ungdom i Oslo fengsel v/psykologspesialist Thale Bostad, Fengselspsykiatrisk poliklinikk, OUS

NB! Frem til lunsj vil forelesningene foregå på engelsk.

Om foredragsholderne:

Kevis S. Douglas: Kevin S. Douglas is Associate Professor and Coordinator of the Law and Forensic Psychology Program in the Department of Psychology, at Simon Fraser University, British Colombia, Canada. He also holds positions as Guest Professor of Applied Criminology at Mid-Sweden University in Sundsvall, Sweden, and Senior Research Supervisor at the Centre for Research and Education in Forensic Psychiatry, Oslo University Hospital.
His research focuses on violence, risk assessment, and psychopathy, topics on which he has authored or co-authored over 100 publications. He is co-author of the Historical-Clinical-Risk Management-20 (HCR-20) Violence Risk Assessment Scheme, which is used broadly around the world and has been translated into 16 languages.

Evy Ann Trang Grønbech: Evy Ann Trang Grønbech er psykologspesialist. Har SAVRY utdanning fra Stockholm og har deltatt i pilotprosjekt vedrørende utprøving av voldsrisikoinstrumentet START-AV. Jobber ved utredningsenheten ved BUP Lian, som har et regionalt mandat i forhold til utredning og vurdering av alvorlige atferdsvansker hos barn og ungdom.

Kjell Olav Tømmerås er barnevernspedagog med tilleggsutdanning i psykisk helse. Har SAVRY utdanning fra Stockholm og har deltatt i pilotprosjekt vedrørende utprøving av voldsrisikoinstrumentet START-AV. Jobber ved utredningsenheten ved BUP Lian, som har et regionalt mandat i forhold til utredning og vurdering av alvorlige atferdsvansker hos barn og ungdom.

Thale Bostad: Thale Bostad er psykologspesialist ved Fengselspsykiatrisk poliklinikk i Oslo fengsel og jobber opp mot Ungdomsteamet i fengselet med utredninger og voldsriskovurderinger av unge innsatte. Ungdomsteamet i Oslo fengsel, er et midlertidig tiltak i påvente av at det bygges et eget ungdomsfengsel i Oslo/Akershus.

Kostnader:
Deltakelse på Gaustad inkludert en enkel lunsj koster kr.500,- per person.

Deltakere på videokonferanse blir belastet for en en seminaravgift på kr 1 500,- per oppkoblet studio, uansett antall deltakere i studio. Institusjonene må selv dekke eventuelle oppkoblingskostnader de måtte ha.

Faktura sendes fra Kompetansesenteret

For nærmere informasjon og påmelding se:

http://www.kompetanse-senteret.no/pages/seminarer/2013/2013_04_17_voldsrisikovurd_ung.html

Eksterne lenker:

Kategorier

Hva skjer