Hva skjer

Voldsrisiko 2013 i Bergen
14. - 15. mai 2013, Bergen

Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri for Helseregion Vest ønsker velkommen til «Voldsrisiko 2013» i Bergen 14-15 mai.

Vi holder flere parallelle arbeidsseminar med internasjonalt anerkjente forelesere med hovedtema om vurdering av voldsrisko. Les mer om arbeidsseminarene under. Påmeldingsskjema finner du nederst på siden.

Du kan velge mellom et av de to arbeidsseminarene som går over to dager.

eller mellom noen av dagssseminarene.

 

Sted: Hotell Scandic Neptun, Bergen

Det er holdt av noen rom frem til 26. april. Bruk kode: 5396590.

Telefon: +47 55 30 68 00
E-post:  Neptun@scandichotels.com.

Tid:
14. mai kl. 10-16.
15. mai kl. 09-15

Pris:
3000,- for to dager.
1500,- for en dag.

Påmeldingsfrist:
26. april

Godkjenning:
Alle seminarene er søkt godkjent hos Dnlf, NPF og NSF.

 

Avansert risikovurdering - (14-15 mai)

Deltagerne vil bli presentert for nyutviklinger innen SPJ-metodikken, og få mulighet til å jobbe sammen med andre på utfordrende saker. Seminaret vektlegger trening i å komme fram til risikoformuleringer som både omhandler troverdige og plausible risikoscenarioer samt adekvate håndteringsmåter.

Det er en fordel at deltagerne har en grunnleggende kjennskap til risikovurdering.

Målgruppe:
Leger, psykologer og annet helsepersonell som foretar risikovurderinger regelmessig og som ønsker å forbedre kvaliteten på disse.

Tilrettelegger:
Stephen D Hart

Språkform:
Engelsk

 

The Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality (CAPP) - (14-15 mai)

CAPP er en relativt ny deskriptiv modell av psykopati.  Modellen består i dag av 33 ledd fordelt over seks overordnede funksjonsområder (Tilknytning, Atferd, Tenkning, Dominans, Følelser og Selv). Mens forskning på instrumentet er pågående, kan CAPP brukes for å kartlegge alvorlighet og endring på enkeltsymptomnivå innenfor avgrensede tidsperioder, og over et livsløp. Dette kan være nyttig i sammenhenger der en skal si noe om utviklingsforløp og respons på behandling.

Målgruppe:
Leger, psykologer og annet helsepersonell som jobber perosner med psykopati.

Tilretteleggere:
David J. Cooke & Helge Andreas Hoff

Språkform:
Engelsk

 

Vurdering av risiko ved partnervold (SARA:SV) - (14. mai)

Partnervold er et stort samfunnsproblem som kjennetegnes ved at volden ofte gjentas også i nye forhold.

Seminaret gir en innføring i kjente risikofaktorer knyttet til partnervold basert på SARA (Spousal Assault Risk Assessment guide) og i hvordan man kan gjennomføre en strukturert risikovurdering.

Målguppe:
Alle som jobber med personer med risiko for partnervold.

Tilrettelegger:
Henrik Belfrage

Språkform:
Svensk

 

Intervjuteknikk ved risikovurdering (14. mai)

Intervju er en sentral del av arbeidet med risikovurdering. Det knyttet seg her store utfordringer ved at en ønsker informasjon som personen ikke ønsker å snakke om. I tillegg brukes ofte risikovurderinger til å begrunne restriksjoner overfor personen. Derfor kan det å motivere personen til å engasjere i kliniske intervjuer være en betydelig del av tiden det tar å gjennomføre dem. 

Dette arbeidsseminaret fokuserer på de kliniske intervjuferdighetene som kreves av utøvere som arbeider med personer med voldsrisiko.

Målgruppe:
Leger, psykologer og annet helsepersonell som foretar risikovurderinger regelmessig og som ønsker å forbedre kvaliteten på disse.

Tilrettelegger:
Caroline Logan

Språkform:
Engelsk

 

Rus og vold (15 mai)

Sammenhengen mellom rus, ruslidelser, psykiske lidelser og vold vil bli behandlet. Videre vil strategier og metoder for behandling belyses ved kliniske eksempler og diskusjon om hvordan løse interaksjonsutfordringer.

Målgruppe:
Leger, psykologer og andre som jobber med rusproblematikk og psykiske lidelser.

Tilrettelegger:
Tom Palmstierna

Språkform:
Svensk

 

Vurdering av voldstrusler (15 mai)

Seminaret gir en innføring i vurdering av voldstrusler. Foruten kjennskap til  noen aspekter ved trusler som fenomen vil deltagerne få trening i vurdering av trusler gjennom en kasusøvelse. Målsetningen med seminaret er at deltagerne selv skal bli i stand til å gjøre en strukturert vurdering av realiteten i trusler som framsettes. 

Målgruppe:
Leger, psykologer og andre som blir utsatt for voldstrusler.

Tilrettelegger:
Kelly Watt

Språkform:
Engelsk

Til nedlasting:

Relatert innhold:

Kategorier

Hva skjer