Hva skjer

Vi inviterer til åpent møte om utredningen av Tilregnelighetsutvalgets rapport
fredag 28. november 2014, klokka 09:00 - 12:00, Gaustad sykehus OUS, Festsalen (bygg 10)

Tema: Tilregnelighetsutvalgets rapport NOU 2014:10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern.


Innledning ved utvalgets leder Georg Fredrik Rieber-Mohn
Redegjørelse for enkelte sider ved utvalgets mandat, arbeid og overveielser v/sekretariatsleder Anders Løvlie
Krav til sakkyndighet v/utvalgsmedlem Marit Bjartveit.
 
Etter innledningene blir det anledning til spørsmål.
 
Møteleder er Kjersti Narud.
 
Påmelding innen 21.11.14, begrenset antall plasser.
 
Enkel lunsj serveres kl 11.30.
Deltagelsen er gratis.
 
Velkommen!
 
Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sørøst
PB 4956 Nydalen
0424 Oslo
Tlf: +47 22029220
www.sifer.no
 

Påmelding

Kategorier

Hva skjer