Hva skjer

V-RISK-10
24. oktober 2017 , Gaustad sykehus, Store Auditorium Bygg 4, Oslo

Et kurs i sjekklisten V-RISK-10 (Voldsrisiko sjekkliste-10) - Voldsrisikovurdering

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus har lenge vært opptatt av allmennpsykiatriens utfordringer med å vurdere og håndtere voldsrisiko i en stor og til dels raskt sirkulerende pasientmengde. Et ledd i dette har vært utviklingen av den korte sjekklisten V-RISK-10. Denne er i nokså utbredt bruk i både døgnbasert og poliklinisk virksomhet, men det er en utfordring å finne ut hvordan den best kan hjelpe den endelige kliniske vurdering, noe som alltid er det viktigste.

Senteret inviterer derfor til et kurs med interaktiv virksomhet rundt denne oppgaven. Kurset ledes av John Olav Roaldset (Overlege, PhD).

Pris 1200,- inkl enkel lunsj

Ved spørsmål, ta kontakt med Marianne Løkken mail: loekke@ous-hf.no

 

Påmeldingsfrist fredag 10 oktober 2017

Påmelding

Til nedlasting:

Kategorier

Hva skjer