Hva skjer

Strafferettskonferansen 2018
23. - 24. april

Tema 2018: Menneske, monster, mulighet?

Strafferettskonferansen i Loen har vært arrangert av Kriminalomsorgen region vest siden
begynnelsen av 90-tallet. Den har hvert år samlet representanter fra politi/påtalemyndighet, domstolene, kriminalomsorgen, forsvarere, helsemyndigheter og andre samarbeidspartnere fra hele landet for å belyse aktuelle problemstillinger i strafferettspleien. Konferansen er en viktig arena for styrking av kompetanse og samarbeid i de fagmiljøene som arbeider med strafferett, straffegjennomføring og rettspsykiatri.

Mer informasjon og påmelding finner du på www.strafferettskonferansen.com

Kategorier

Hva skjer