Hva skjer

Sikkerhetsseminaret 2018: FØR OG ETTER REGIONALT NIVÅ
5.- 6. september, Holmenkollen Park Hotell i Oslo

Nå er påmelding til Sikkerhetsseminaret 2018 åpnet

Med temaet "Før og etter regionalt nivå" ønsker vi i år å se nærmere på forløpet til pasienter som til slutt må tas inn på regionalt nivå i sikkerhetspsykiatrien, og se hva som skjer med pasientene etter utskrivelse. Det vil legges vekt på sykdomsutvikling, veien «inn» i sikkerhetspsykiatrien, behandling og pasientflyt.

Gå til http://sikkerhetsseminaret.no/ for mer info

Kategorier

Hva skjer