Hva skjer

Sikkerhetsseminaret 2012 - Balansekunst

Balansekunst - Sikkerhetsseminaret 2010

Har psykisk helsevernloven, pasientrettighetsloven eller arbeidsmiljøloven forrang? Er pasientenes rettigheter og personalets sikkerhet uforenlige størrelser?

Landets sikkerhetsavdelinger er satt til å utrede, stabilisere og behandle pasienter. I tillegg er vi tillagt oppgaven med å ivareta samfunnsvern. I vårt daglige arbeid står vi i spennet mellom omsorg og behandling på den ene siden, og vedtak, grensesetting og bruk av inngripende tiltak på den andre. I møtet med mennesker som i sin psykose tyr til handlingsforsvar med uforutsigbar atferd og voldsutøvelse settes vår faglige kompetanse og erfaring, vår etikk og vår medmenneskelighet på prøve hver dag.

Hvem er vi som jobber i sikkerhetspsykiatrien? Vi er balansekunstnere.

Last ned programmet her

Eksterne lenker:

Kategorier

Hva skjer