Hva skjer

SFTO Fagkonferanse 2018
7.-8. november 2018, Scandic Hell hotell, Stjørdal

Fra sårbare til sømløse overganger

Nasjonal konferanse om fagutvikling for tiltak rundt personer med store og omfattende lærevansker/utviklingshemning i straffesakskjeden og tjenestetilbud.

Tema:

  • Risiko
  • Forebygging
  • Forskning og fagutvikling
  • Behandling
  • Rettssikkerhet
  • Omsorg og habilitering

Priser:

Konferanseavgift:      3000,-

Festmiddag:               920,- inkl. 2 enheter drikke

Enkeltrom:                 1123,-
Dobbeltrom:              1325,-


Påmeldingsfrist 7. oktober 2018
 

Påmelding

Til nedlasting:

Kategorier

Hva skjer