Hva skjer

Seminar om tilregnelighetsregler
29. august, Auditoriet, Sanviken sykehus, Bergen

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved Haukeland universitetsjukehus ønsker velkommen til seminar om tilregnelighetsregler i Bergen torsdag 29. august.

Vi har fått tre fremtredende fagpersoner til å holde innlegg, før seminaret avsluttes med en felles diskusjon.

Program:

Forelesere:

Linda Gröning er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Les mer her.

Stål Bjørkly er professor ved Høyskolen i Molde og er også ansatt ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved Oslo universitetssykehus HF. Les mer her.

Stephen Hart er professor ved Simon Fraser University, Canada, og gjesteprofessor ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Han er også ansatt ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved Haukeland universitetssjukehus. Les mer her.

 

Språkform:
Engelsk

Tid:
29. august kl. 10-13.  

Sted:
Auditoriet, Sandviken sykehus, Bergen.

Pris:
Ingen påmeldingsavgift

Påmelding:
Til Britt Blåsternes på e-post: britt.blasternes@helse-bergen.no 
eller telefon 55 95 83 09

Frist 27. august.
 

Kategorier

Hva skjer