Hva skjer

Risikovurdering og håndtering av komplekse kasus med HCR-20 V3
21. og 22. november 2018, Gaustad Sykehus, Bygg 10 – Lille Auditorium

Nytt kurs og arbeidsseminar i bruk av HCR-20 v3 (Information in english further down the page)

Hovedfokus:

Bruk av HCR-20 i forhold til pasienter som er vanskelig å utrede og behandle, basert på kursdeltakernes egne caser.

Forelesere:

Professor Kevin Douglas, Simon Fraser University, Vancouver, Canada og professor Stål Bjørkly, Høgskolen i Molde og Kompetansesenter for sikkerhets,- fengsels- og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus Helse Sør-Øst

Tid:

21. og 22. november 2018 (oppstart kl. 10:00 dag 1)

Sted:

Gaustad Sykehus, Bygg 10 – Lille Auditorium

Varighet:

To dager

Innhold:

Kurset tar utgangspunkt i kompliserte risikoutredninger og risikohåndteringer. Deltakerne må lage en skriftlig presentasjon av caset på engelsk, slik at kursholdere og deltakere kan sette seg inn i det.

I tillegg til at beskrivelsen skal gi informasjon om bakgrunn og klinisk bilde, bør det formuleres en eller flere problemstilling(er). Caset blir så gjennomgått av kursholderne i plenum, inklusive samtale med case-skriveren, og i små arbeidsgrupper i løpet av seminaret.

Kurset er godkjent av DNLF som 12 timer valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

 

Undervisningen vil foregå på engelsk

Kursavgift er kr 1.900,- og påmeldingsfristen er 1 november 2018

Meld deg på via påmeldingsknappen under denne teksten

Ved spørsmål, kontakt Marianne Løkken på

Mobil: 90690507 eller på mail: loekke@ous-hf.no

 

 

 

New course and workshop in application of the HCR-20 v3

Main focus:

Use of the HCR-20 in relation to patients who present challenges to risk assessment and treatment.

Lecturers:

Professor Kevin Douglas, Simon Fraser University, Vancouver, Canada and professor Stål Bjørkly, Molde University College and Centre for Forensic Research, Oslo University Hospital

Time:

21. - 22. November 2018 (startup at 10 am day 1)

Location:

Gaustad Sykehus, Bygg 10 - Lille Auditorium

Duration:

Two days

Scope:

This course addresses how to assess and make risk management plans for patients who are difficult to assess. The participants must prepare written case materials in English to inform lecturers and other participants. 

The case description should contain a brief introduction to the patient’s background, treatment context, and present clinical status. The case description should also contain one or more problem(s) to be addressed. The case will be discussed in the plenary sessions and in small groups of participants during the workshop.

 

Participants must have experience with use of HCR-20 v3

 

Course fee is 1.900 NOK and final date for registration is November 1. 2018 (use the button below called “påmelding”)

Any questions? Please contact Marianne Loekken:

+4790690507 / mail: loekke@ous-hf.no

Påmelding

Kategorier

Hva skjer