Hva skjer

Rettspsykiatrisk forum
onsdag 6. april 2016, Statens hus i Trondheim, Auditoriet

Barn og seksuelle overgrep

Rettspsykiatrisk forum inviterer til forummøte 
onsdag 6. april 2016 kl.17.00-19:00 i Statens hus i Trondheim, Auditoriet

Rettspsykiatrisk forum er en arbeidsgruppe som sørger for å etablere en møteplass for å diskutere problemstillinger i de ulikes fagmiljøer, innenfor rettspsykiatri/rettspsykologi, domstolen, advokater, påtalemyndighet og eventuelt andre faget berører. Arbeidsgruppen består av: Emmanuel Revis, Kaia Strandjord, Gunnar Greger Hagen, Anniken Mellegaard Douglass

 

Tema 6. april 2016:

Barn og seksuelle overgrep: Når man er bekymret for seksuelle overgrep av barn i straffesaker

Ordstyrer:

  • Gunnar Greger Hagen, lagmann

Innledere:  

  • Naturlig versus bekymringsfull seksuell atferd hos barn. Svein Øverland, seksjonssjef Avd. Brøset og leder av Sentral fagenhet, spesialist i barne-og ungdomspsykologi
  • Barnehuset Trondheim sitt arbeide med barn og unge som utsettes for seksuelle overgrep. Helle Leinslie, Leder, Statens Barnehus Trondheim
  • Forsvarers møte med mistenkte om seksuelle overgrep mot barn og unge. Tone Nilsen Skålevik, advokat.

                    

Etter innledningene legger vi opp til en meningsutveksling.

Deltagelsen er gratis, invitasjonen sendes ut til distriktets domstoler, påtalemyndighet, advokater og det rettspsykiatriske miljø. Kaffe og frukt serveres.

Påmelding innen: 31.03.16, til utsender av invitasjonen:   e.revis@stolav.no

Velkommen !!!!!

Til nedlasting:

Kategorier

Hva skjer