Hva skjer

Rettspsykiatrisk forum
Onsdag 6. mai 2015, Statens hus i Trondheim

TEMA: "The untouchables" - MAS-prosjektene: Hvordan håndtere de syke kriminelle som havner mellom alle stoler?

Rettspsykiatrisk forum er en arbeidsgruppe som sørger for å etablere en møteplass for å diskutere problemstillinger i de ulikes fagmiljøer, innenfor rettspsykiatri/rettspsykologi, domstolen, advokater, påtalemyndighet og eventuelt andre faget berører. Arbeidsgruppen består av: Emmanuel Revis, Kaia Strandjord, Gunnar Greger Hagen, Anniken Mellegaard Douglass

Ordstyrer:

  • Gunnar Greger Hagen, lagmann

Innledere:

  • Kirsten Rasmussen, NTNU/Brøset
  • Solveig Klæbo Reitan, NTNU/Østmarka
  • Boel Helgesen, Trondheim kommune
  • Alf Rune Nilsen, Sør-Trøndelag politidistrikt

Etter innledningene legger vi opp til en meningsutveksling.

Deltagelsen er gratis, invitasjonen sendes ut til distriktets domstoler, påtalemyndighet,
advokater og det rettspsykiatriske miljø. Kaffe og frukt serveres.

Påmelding innen torsdag 30.04.15, til utsender av invitasjonen: e.revis@stolav.no
Velkommen !!!

Til nedlasting:

Kategorier

Hva skjer