Hva skjer

Rettspsykiatrisk forum
26.mars 2014, Statens Hus, Trondheim

Rettspsykiatrisk forum er en arbeidsgruppe som sørger for å etablere en møteplass for å diskutere problemstillinger i de ulikes fagmiljøer, innenfor rettspsykiatri/rettspsykologi, domstolen, advokater, påtalemyndighet og eventuelt andre faget berører. Arbeidsgruppen består av: Emmanuel Revis, Kaia Strandjord, Gunnar Greger Hagen, Anniken Mellegaard Douglass

----------------------------------

Rettspsykiatrisk forum inviterer til forummøte

onsdag 26. mars 2014 kl.17.00-19.30
i Statens hus i Trondheim, Auditoriet

Tema:
”Pilotprosjekt om framtidig landsdekkende organisasjonsmodell 2014-2016”

Ordstyrer:
Gunnar Greger Hagen, lagmann

Innledere:
Kirsten Rasmussen, professor i rettspsykologi
Emmanuel Revis, psykologspesialist
v/ Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Avdeling Brøset

Etter innledningene legger vi opp til at deltakere formidler synspunkter og ideer.

Deltagelsen er gratis, invitasjonen sendes ut til distriktets domstoler, påtalemyndighet, advokater og det rettspsykiatriske miljø.

Kaffe og frukt serveres.

Påmelding innen 21. mars 2014, til utsender av invitasjonen: e.revis@stolav.no


(Det er anledning å kjøpe middag inntil kl. 17.00 i kantina, Statens hus)

Relatert innhold:

Kategorier

Hva skjer