Hva skjer

Rettspsykiatrisk Forum
Onsdag 14. november 2018 , Statens hus, Trondheim

Rettspsykiatrisk forum er en arbeidsgruppe som sørger for å etablere en møteplass for å diskutere problemstillinger i de ulikes fagmiljøer, innenfor rettspsykiatri/rettspsykologi, domstolen, advokater, påtalemyndighet og eventuelt andre faget berører

Tid og sted: 
onsdag 14. november 2018 kl.17.00-19:30 i Statens hus i Trondheim, Auditoriet

Tema:

  • Foreløpige rettspsykiatriske erklæringer (strpl. § 165 fjerde ledd)
  • Innleggelse til undersøkelse (strpl. §167)

Politiadvokat Sunniva Tronvoll (FSI-leder) – om felles straffesaksinntak (FSI) og bruk av foreløpige rettspsykiatriske erklæringer.
DRK leder Karl Heinrik Melle om kommisjonens retningslinjer.
Professor Kirsten Rasmussen, om innleggelse etter §167

Ordstyrer med innledningskompetanse: Eirik Lereim, tingrettsdommer

Etter innledningene legger vi opp til en meningsutveksling.

Deltagelsen er gratis, invitasjonen sendes ut til distriktets domstoler, påtalemyndighet, advokater og det rettspsykiatriske miljø.
Kaffe og frukt serveres.

 

Påmelding innen torsdag 08.11.18, til utsender av invitasjonen:         Emmanuel.Revis@stolav.no

Velkommen !!!!!

Kategorier

Hva skjer