Hva skjer

Rettspsykiatrisk forum
Onsdag 13. februar 2013

Rettspsykiatrisk forum inviterer til forummøte

onsdag 13.februar 2013 kl.17.00-19.30 i Statens hus i Trondheim, Auditoriet

Rettspsykiatrisk forum er en arbeidsgruppe som sørger for å etablere en møteplass for å diskutere problemstillinger i de ulikes fagmiljøer, innenfor domstolen, advokater, påtalemyndighet og eventuelt andre faget berører.

Arbeidsgruppen består av: Emmanuel Revis, Kaia Strandjord, Gunnar Greger Hagen, Anniken Mellegaard Douglass


Tema 13. februar 2013: ”Rettspsykiatri – veien videre … ?”

Ordstyrer:
Gunnar Greger Hagen, lagmann

Innledere:

Pål Grøndal, psykologspesialist, Ph.d:
"Hvordan bør de sakkyndige jobbe i fremtiden?"

Karl Heinrik Melle, psyk.gr. DRK, avd.sjef Brøset:
"Om sakkyndige og den rettsmedisinske kommisjonens fremtid"

Tor Langbach, direktør Domstoladministrasjonen:
"Om fremtiden til sakkyndigheten og rettspsykiatrien"

Etter innledningene legger vi opp til en påfølgende debatt.

Deltagelsen er gratis, invitasjonen sendes ut til distriktets domstoler, påtalemyndighet, advokater og det rettspsykiatriske miljø.

Kaffe og frukt serveres.

Påmelding innen 4.februar 2013, til utsender av invitasjonen: e.revis@stolav.no


(Det er anledning å kjøpe middag inntil kl. 17.00 i kantina, Statens hus)
 

Kategorier

Hva skjer