Hva skjer

Regionalt temamøte om judisiell døgnobservasjon etter strpl § 167
Fredag 30.11.2018 , Thon Hotell Opera


Tema: Psykiatri og jus
Region: Sør-Øst
Regional sikkerhetsavdeling og Kompetansesenteret i Helse Sør-Øst arrangerer regionalt temamøte om judisiell døgnobservasjon etter strpl § 167 fredag 30.11.2018 på Thon Hotell Opera.

Målgruppe: behandlere og ledere i sikkerhetspsykiatriske enheter, strafferettspsykiatriske sakkyndige, dommere og straffesaksjurister.

Mer informasjon kommer senere (mht klokkeslett, program, påmelding etc)

Kategorier

Hva skjer