Hva skjer

Regionalt temamøte om judisiell døgnobservasjon etter strpl § 167
30. november 2018, Hotell Opera, Oslo

Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helse Sør-Øst inviterer til Regionalt temamøte for sikkerhetspsykiatri

Fokuset vil være på § 167 observasjoner, se programmet lenger ned på siden.

Målgruppe: behandlere og ledere i sikkerhetspsykiatriske enheter, strafferettspsykiatriske sakkyndige, dommere og straffesaksjurister.

Obligatorisk påmelding (seminaret er gratis, men vi må vite dette på grunn av lunsjbestilling)

Påmeldingsfrist 22. november 2018

Velkommen!

Påmelding

Til nedlasting:

Kategorier

Hva skjer