Hva skjer

Regionalt kontaktmøte Sikkerhetspsykiatri Helse Sør-Øst
Torsdag 14. juni, Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, 0164 Oslo

Relevante temaer innenfor utredning, behandling og juridiske forhold knyttet til sikkerhetspsykiatriske pasientforløp. For ansatte som jobber i sikkerhetspsykiatriske døgnavdelinger eller poliklinikker i Helse Sør-Øst

Egenandel kr 350, som også inkluderer lunsj og pausesnack

Agenda for dagen blir publisert på www.SIFER.no, samt sendt deg på mail

Velkommen!

Påmelding

Kategorier

Hva skjer