Hva skjer

Psykiatri, kriminalitet og samfunn 1850 - 2000 (HIST6008)
Vår 2013

Våren 2013 tilbyr Institutt for historie og klassiske fag, NTNU i samarbeid med SIFER Midt et etter- og videreutdanningskurs som tar for seg sentrale historiske utviklingstrekk i retts- og sikkerhetspsykiatrien de siste ca. 150 årene.

Kurset er organisert med to samlinger:

Første samling: 20. - 21. februar.
Andre samling: 17. - 18. april.

Kurset kan også tas som valgemne for ordinære studenter ved alle universiteter og høyskoler (krever godkjenning fra eget lærested).

Kurset gir 7,5 studiepoeng.

Påmeldigsfrist 31. januar 2013

Eksterne lenker:

Kategorier

Hva skjer