Hva skjer

Ph.d-kurs Aggresjon, vold og bruk av tvang 5stp
9.-11. september , Høgskolen i Molde

Ph.d.-kurset Aggresjon, vold og bruk av tvang er et av flere valgfrie emner på ph.d.-programmet i helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda.

Aggresjon, vold og bruk av tvang dekker helse- og sosialfaglige områder kjennetegnet av kompliserte avveininger mellom tjenestebrukeres autonomi og profesjonsutøvers rett og plikt til å begrense denne autonomien.

Emnet har et hovedfokus på den vanskelige balansegangen mellom å kunne forstå, analysere og behandle aggresjon og vold og samtidig ivareta brukers integritet. Tvangsbruk er i den  sammenhengen den mest ekstreme intervensjonen, og det er en kompleks relasjonell utfordring for både tjenesteyter og bruker når det gjelder begge parters autonomi og integritet. Noen av spørsmålene som skal besvares er:
-- Hva er aggresjon og vold?
-- Hvor høy er forekomsten av vold og drap i den såkalte normalbefolkningen og hos mennesker med alvorlige psykiske lidelser?
-- Hva kjennetegner nære relasjoner der vold og drap forekommer?
-- Hvordan kan en gjøre risikoanalyser av vold og hvor presise er de?
-- Hvilke behandlingsmetoder kan brukes for aggresjon og vold?
-- Er bruk av tvangsmidler og skjerming «god behandling»?

Om Ph.d. programmet

Emnebeskrivelse i studiehåndboka.

ORGANISERING:
Kurset er organisert som en tredagers samling 9. september - 11. september 2019. Arbeids- og undervisningsformer vil hovedsakelig bestå av innføringsforelesninger og individuelle hjemmeoppgaver

STED:
Høgskolen i Molde

EMNEANSVARLIG:
Stål Bjørkly, professor
Maria Knutzen, ph.d.
John Olav Roaldset, ph.d.
Solveig Karin Bø Vatnar, ph.d.
Kurset er åpent for alle med relevant masterutdanning.

PÅMELDING:
Kandidater på ph.d.-programmet i helse- og sosialfag melder seg på kurset via studentweb.
Andre som ønsker å delta på kurset søker via søknadsweb.


Søknadsfrist er 5. august 2019.

Til nedlasting:

Kategorier

Hva skjer